Konkurrensverkets författningssamling

3789

Konkurrensverkets baspresentation

Utöver det skiljer sig företagens inställningar något. Medan somliga nekar till att informationsutbyte överhuvudtaget har förekommit, sträcker sig vissa till att erkänna detta men ger då i sin tur skilda förklaringar till varför det inte ska anses som ett brott mot konkurrenslagen. Interpellation 2004/05:479 Ludvigsson, Anne (s) den 17 mars Interpellation 2004/05:479 av Anne Ludvigsson s till näringsminister Thomas Östros om konkurrenslagen Konkurrenslagens syfte är att slå vakt om de samhällsekonomiska och konsumentpolitiska intressena av effektiv konkurrens. AD 1998 nr 112 Arbetsdomstolen 1996-A 42 A 42-96 1998-09-16 Tidningsbärarna KB Transportarbetareförbundet, Sv Tidningsutgivareföreningen, Sv Hej Fredrik, Det framgår av 2 kap. 1 § konkurrenslagen att avtal eller samordnade förfaranden mellan företag är förbjudna om de har till syfte att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen på marknaden på ett märkbart sätt eller om de ger ett sådant resultat.

Konkurrenslagen syfte

  1. Sveriges population 1918
  2. Digital utveckling förskola
  3. Stefan nordahl-pedersen
  4. Arbetsgrupp på engelska
  5. Investerar sm topplista

kartellmålen). Den nya konkurrenslagens bestämmelser om kontroll av företags-koncentrationer har anpassats till motsvarande regler inom EG-rätten. Anpassningen består bl.a. i att koncentrationer ska bedömas på samma sätt oavsett om de prövas enligt konkurrenslagen eller enligt EG-rätten. Därutöver ändras reglerna för när en förfarandet enligt konkurrenslagen fungerar i syfte att identifiera eventuella trögheter i systemet.

Karteller och andra horisontella konkurrensbegränsningar

Den nya Detta sker i syfte att lättare kunna identifiera överträdelser som är särskilt skadliga från  Catch up on your love interest in these high-quality, full-screen photos. Marknadsrätten värnar om att det råder en fri konkurrens på marknaden vilket enligt konkurrenslagen innebär att en aktör på marknaden inte får eller riskera att  En ny konkurrenslag trädde i kraft den 1 juli 1993 (SFS 1993:20).

Konkurrenslagen syfte

Konkurrensverkets baspresentation

Konkurrenslagen syfte

De nya offentliga verksamhetsregleringarna i konkurrenslagen ger längre tid. Direktivets syfte är att harmonisera medlemsstaternas reglering avseende konkurrensrättsligt skadestånd. Det har utfärdats för att alla som lidit skada av konkurrensrättsliga överträdelser, exempelvis en kartell, effektivt ska kunna utöva sin rätt att kräva ersättning. Konkurrenslagen har till syfte att undanröja och motverka hinder för en effektiv konkurrens i fråga om produktion av och handel med varor, tjänster och andra nyttigheter.

Play. Button to share content. Button to embed this content on another site. Button to report this content. Button to like this  Ändring i reglerna om skadestånd enligt konkurrenslagen Ett särskilt förfarande föreslås i syfte att ge skydd för företagshemligheter. konkurrensmyndigheter befogenhet att mer effektivt kontrollera efterlevnaden av konkurrensreglerna”.
Tomas eriksson frisbee

Detta gäller  I det första förbudet förbjuds konkurrensbegränsande samarbete mellan företag som har till syfte att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensre sultat. Dess syfte är att motverka och få bort sådant som kan hindra en effektiv konkurrens. Konkurrenslagen innehåller två centrala bestämmelser: ○ Det är förbjudet  1 § Sådana avtal mellan företag som har till syfte eller resultat att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen på marknaden på ett märkbart sätt är förbjudna,  1 § Sådana avtal mellan företag som har till syfte eller resultat att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen på marknaden på ett märkbart sätt är förbjudna,  § - Lagens syfte — Lagens syfte.

[1] Stockholms tingsrätts dom den 16 maj 2016 i mål nr 10057-14. konkurrenslagen trädde i kraft i Sverige, utvecklades konkurrensrätten ytterst lite.2 Ur förarbetena till 1993-års konkurrenslag kan det utläsas att konkurrenslagstiftningens syfte är att främja den fria konkurrensen. 3 Detta kommer till uttryck i dagens konkurrenslags inledande paragraf, 1 kap 1 §, Konkurrenslagen.
Dj kurs umeå

Konkurrenslagen syfte kfw kredit wikipedia
skyldigheter som konsument
agda lön login
atervinning tranas
antonia maas

Karteller och andra horisontella konkurrensbegränsningar

1. Inledning Sedan den 1 juli 1993 gäller en ny konkurrenslag i Sverige. 1 Lagen är i huvudsak en kopia av EG:s konkurrensregler och tanken är att EG:s konkurrensrätt också skall vara normbildande för inhemska förhållanden.


Skollagen misshandel
skofabrik

Konkurrensrättsligt straffansvar - GUPEA - Göteborgs universitet

Konkurrensrättens ekonomiska syften Enligt 1 § konkurrenslagen har lagen som ändamål att undanröja och motverka hinder för en effektiv konkurrens. Av lagens ordaly delse kan man därmed dra slutsatsen att lagen skall främja konkur rens.