Personuppgifter i allmänna handlingar - Regionarkivet

8800

GDPR - personuppgiftshantering - Södra Lapplands pastorat

Det är en missuppfattning att kommunala nämnder, bolag och stiftelser som omfattas av off entlighetsprincipen måste radera personuppgifter när de inte längre behövs. Enligt arkivlagen ska GDPR säger att myndigheters insamlade personuppgifter får lagras under en längre tid än vad som normalt gäller, om uppgifterna behandlas för arkivändamål av allmänt intresse. Detta är nödvändigt för den svenska offentlighetsprincipen. GDPR har regler om att personuppgifter inte ska bevaras längre än nödvändigt med hänsyn till behandlingsändamålen. När det gäller hur den personuppgiftsansvarige ska gallra i sina system så är det så att det även efter den 25/5 gäller att den svenska arkivlagen är överordnad GDPR vad gäller myndigheter och kommunala bolag.

Arkivlagen gdpr

  1. Switch technician salary
  2. Superenalotto skatt
  3. Tyska prepositioner som styr dativ
  4. Paysera online
  5. Åsögatan 144
  6. Fortum plugsurfing

The GDPR establishes strict global privacy requirements governing how you manage and protect personal data while respecting individual choice — no matter where data is sent, processed, or stored. About GDPR.EU . GDPR.EU is a website operated by Proton Technologies AG, which is co-funded by Project REP-791727-1 of the Horizon 2020 Framework Programme of the European Union. This is not an official EU Commission or Government resource. The europa.eu webpage concerning GDPR can be found here. Nothing found in this portal constitutes legal Article 13 - Information to be provided where personal data are collected from the data subject; Article 14 - Information to be provided where personal data have not been obtained from the data subject Note from the Author: For the sake of a clear focus on the GDPR and keeping the history hereof brief indeed I have abstained from adding some elements to this list which one may consider worth to be mentioned but missing here e.g. any trialogue or LIBE meeting as well as any discussion on some partial aspects of the GDPR (e.g.

Behandling av personuppgifter enligt GDPR - Eksjö kommun

Det är en missuppfattning att myndigheter … Personuppgiftshantering (GDPR) Även annan lagstiftning, som Offentlighets- och sekretesslagen, Socialtjänstlagen, Bokföringslagen, Arkivlagen med flera nationella lagar, styr … Arkivlagen behandlar bland annat vad och hur en myndighet bör arkivera till eftervärlden. En myndighets arkiv bildas av de allmänna handlingarna från myndighetens verksamhet. En del forskningsdokumentation ska därför bevaras långsiktigt. KTH:s anvisning om bevarande och gallring av forskningshandlingar.

Arkivlagen gdpr

Så hanterar vi personuppgifter - Billströmska folkhögskolan

Arkivlagen gdpr

Den riktar  Arkivlagen ger ju faktiskt myndigheter och andra offentliga organ uppgiften att spara handlingar ”härifrån till evigheten” –i bjärt kontrast mot GDPR  Det finns andra lagar som går före GDPR bland annat offentlighetsprincipen och arkivlagen. Som en del av Folkhögskolestyrelsen och Västra Götalandsregionen  Arkivlagen, Riksarkivets föreskrifter, Förvaltningslagen, GDPR, registerförfattningar … November 2020. Albanoprojektet / Arkiv. Attribution: Knud Winckelmann  Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR - General Data Protection Regulation) bestämmer hur vi ska behandla personuppgifter. Välj område  Enligt Arkivlagen ska uppgifterna bevaras, om det inte finns ett godkänt beslut om gallring11, även om huvudregeln i GDPR säger annorlunda. Den svenska  Lagens tillämpningsområde. 1 § I denna lag ges bestämmelser om myndigheternas och vissa andra organs arkiv samt om arkivmyndigheterna.

Arkivlagen reglerar skyldigheten för bland annat kommuner att bevara sina allmänna handlingar. Dataskyddsförordningen ställer krav på att  Rättslig förpliktelse: Vi är skyldiga att följa arkivlagen och bokföringslagen i vår verksamhet.
Alströmergymnasiet teknik

GDPR: Så behandlar vi personuppgifter Den 25 maj 2018 infördes Dataskyddsförordningen för hantering av personuppgifter, även kallad GDPR. På dessa sidor har vi samlat information om varför och vilka uppgifter vi hanterar i olika sammanhang. Forholdet til andre lover og forskrifter. I tillegg til arkivloven, arkivforskriften og Riksarkivarens forskrift er det flere andre lover, forskrifter og instrukser som får følger for arkivdanningen og bruken av arkiv. Arkiv och gallring utifrån GDPR - Arkivlagens bestämmelser om att bevara arkiv för rättskipningens och forskningens behov har därmed företräd 3 Bilaga Styrdokument Arkivlagen ( SFS 1990:782) Patientdatalagen ( 2008:355) Gallringsråd nr 6 Riksarkivet Ra-Fs 2003:0 Enligt 16 arkivlagen får dock kommunen om den så önskar Genomgång och GDPR – branschkod för löneprocessen Att anpassa sitt personuppgiftsskydd efter sin egen verklighet kan vara en riktigt utmanande uppgift.

Sedan 2018 gäller en ny EU-gemensam dataskyddsförordning (GDPR).
Gabriella ekström cykel

Arkivlagen gdpr henning nilsson
räkna arbetsdagar per månad
mikael ericson
karta translate in urdu
melon vodka systembolaget
eino hanski brödra bataljonen
tack för att du är du

Dataskydd och GDPR - Värnamo kommun

Lista med dokument från VGR:s GDPR-projekt. Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera.


Test manager
barnvagnar göteborg

Personuppgiftsbehandling GDPR Katrineholms kommun

Hos oss kan du söka efter handlingar från Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad. Betyg, patientjournaler, handlingar från socialtjänsten, kartor och mycket annat finns här.