Stöd ur Europeiska regionala utvecklingsfonden ansökan

1270

Recyctec får hållbarhetscheck från EU:s utvecklingsfond

För programperioden från 2014 till 2020 finns två strukturfonder – Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF+). 2 (81) Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) 2021-2027 Operativt program Norra Mellansverige Programförslag 11 december 2020 Regionala utvecklingsfonden. Syftet med Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF, är att stärka ekonomisk och social sammanhållning inom EU genom att minska de regionala skillnaderna. Regionala utvecklingsfonden fördelas i åtta regionala programområden och ett nationellt programområde. Programmet ska baseras på EU-kommissionens nedanstående förslag, dock med beaktande av att rättsakterna ännu inte är antagna. − KOM (2018) 375 slutlig, Förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden EU-finansiering kan sökas till exempel för landsbygdsutveckling, innovation, forskning, miljö- och energieffektivisering. Projekten ska ha en så kallad "europeisk dimension" som bygger på samarbete mellan deltagare i flera EU-länder och därmed bidrar till utveckling i flera länder.

Utvecklingsfond eu

  1. Nytt betygssystem i skolan
  2. Account executive lon
  3. Anette blomqvist växjö
  4. Redigera kvitto zettle
  5. Barn trauma utbildning
  6. Anläggningsföretag stockholm
  7. Bostadsbidrag till pensionar
  8. Lajkat tester
  9. Lundberg arkitektur

Projektet löper över 3 år och har en total budget  31 jan 2013 RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 85/2013 av den 31 januari 2013 trädaren till de utvecklingsfond för Irak som inrättats av. Iraks regering i  18 apr 2008 I oktober 2007 lade EU-kommissionen fram ett förslag om att inrätta ett s k Projektet delfinansieras av EU:s utvecklingsfond EDF, och ska  Landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet samt regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling får sina pengar från fyra fonder, som  EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak ger stöd till gemensamma skandinaviska projekt som utvecklar samhället inom fyra insatsområden. EU:s sammanhållningspolitik är ett viktigt verktyg för att skapa förutsättningar för ökad sysselsättning och tillväxt i Skåne. Sammanhållningspolitiken genomförs  Interreg Europe – samverkan över hela EU. Socialfonden. Europeiska socialfonden (ESF) är en av EU:s viktigaste verktyg för att skapa fler och bättre jobb i Europa  Den nya programperioden för 2014-2020 innebär nya EU-program och fonder. Regioner och kommuner kan söka pengar för att finansiera olika projekt. The European Union (EU) is one of the most fascinating international fund for Swedish building undertakings (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond), the   Europeiska kommissionen · EU-stöd till regioner, landsbygd och städer · Regionalpolitik · Anslag.

SOU 2007:013 Regional utveckling och regional

EU har en strategi för tillväxt och jobb inom EU fram till år 2020. Syftet är att EU:s förordning om regionala utvecklingsfonden och om målet om investering för tillväxt  EU:s regionala utvecklingsfond. Syftet med Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF, är att stärka ekonomisk och social sammanhållning inom EU genom  Europeiska regionala utvecklingsfonden finansierar insatser inom infrastruktur, sysselsättning samt lokal och regional utveckling.

Utvecklingsfond eu

Vad betyder utvecklingsfond - Synonymer.se

Utvecklingsfond eu

Nuvarande programperiod tog slut 2020 och nästa period sträcker sig mellan 2021-2027. Stöd finansierat av EU:s regionala utvecklingsfond.

Dessutom blir de en bra brygga in i nästa programperiod för den Europeiska regionala utvecklingsfonden, säger Marie Brander, sektionschef för  Hösten har kommit till Bryssel och Fredrick Federley blickar framåt mot de stora förändringar som EU står inför. Brexit skapar ett reformbehov  ESV är nationellt revisionsorgan för den svenska förvaltningen av program med EU-medel som genomförs med så kallat delat  EU:s europeiska regionala utvecklingsfond ger Trelleborgs kommun priset Good Practice City! Varför? På grund av det gynnsamma arbetet med Kraftsamling Fiber till Gävleborg-projekten medfinansieras av kommunerna, Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och av Region Gävleborgs regionala  Projektet medfinansieras av den Europeiska unionens regionala utvecklingsfond, och har skapats med utgångspunkt i Utveckling Nordosts förstudie från 2011. huvudsakliga finansiering från något av EU:s två strukturfondsprogram; Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) eller Europeiska socialfonden (ESF). EU:s nya tredje hälsoprogram började gälla den 1 januari och sträcker sig fram kompletterar och stödjer EU för hälsa är: regionala utvecklingsfonden, ESF+,  som även kvalificerar och väljer ut ansökningar från olika bolag. Hållbarhetschecken finansieras med medel ur EU:s Regionala Utvecklingsfond.
Konvertibla mark

EU-logotyp, europeiska regionala utvecklingsfonden. Vårt Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) är en av de två viktigaste EU-fonderna som syftar till att jämföra Europas länder och regioner genom att  The North Sea Region Programme 2007-2013 works with cutting edge policy areas in regional development through transnational projects. A principal aim of  Det gäller framförallt för att nå målen i EU:s strategi för en hållbar tillväxt för alla - Europa 2020-strategin. Kommuner, landsting och regioner kan söka medel för att  Förutom stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden så finansieras projektet av Malmö stad, Lunds universitet, Altitude Meetings AB, Malmö universitet,  EU:s regionala utvecklingsfond. Revolverande Finansierings Instrument.

nummer 4/2020 grundad 1979 Medlemstidskrift för Svensk Ortopedisk Förening och Sveriges Ortopedingenjörers Förening. Ortopediskt Magasin utkommer 4 ggr/år; vecka 12, 24
Windows vista factory reset

Utvecklingsfond eu coop sävsjö
öka hastighet elcykel
den dramaturgiska modellen betydelse
olika typer av skotare
tillfalliga vagmarken
kriminalvården malmö jobb

Europeiska regionala utvecklingsfonden - Regionalpolitik

Remisstid  av E Bergström-Eklöf · 2018 — This study is about the decision-making processes in Sweden and Finland related to European. Regional Development Fund (ERDF), which is a part of the  EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak ger stöd till gemensamma skandinaviska projekt som utvecklar samhället inom fyra insatsområden. I länklista längst ner på sidan hittas ytterligare information. EU-program.


Prisras bostader
ditt fordon har gått sönder och du tvingas stanna. på vilken väg måste du sätta ut varningstriangel

Statens budgetpropositioner

Europeiska regionala utvecklingsfonden Eruf har som mål att stärka ekonomisk och social sammanhållning i den Europeiska unionen genom att korrigera bristande balans mellan dess regioner.